SZKBE logo
banner

Publikációk, 1996.

Barta Károly, Tarnai Tamás (1996): Karst Geomorphology On The Catchment Of The Vízfő Spring, Mecsek Mountains, Hungary. IAG European Regional Geomorphological Conference, Hungary April 9-12, 1996, p. 21.

Barta Károly, Tarnai Tamás (1996): Karsztkutatás az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtő területén - TDK dolgozat, JATE, Szeged

Publikációk, 1997.

Barta Károly, Tarnai Tamás (1997): Karsztkutatás az orfűi Vízfő-forrás vízgyűjtő területén. Karszt és Barlang 1997. I-II. sz. pp. 12-19.

Nédli Zsuzsanna, Tarnai Tamás (szerk.) (1997): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Publikációk, 1998.

Barta Károly, Tarnai Tamás (1998): Geomorphological Investigation Of Cave Exploration Opportunities In The Mecsek Mountains, S. Hungary. Geografia Fisica e Dinamica Quaternaqria. vol. 21. pp. 5-8.

Nédli Zsuzsanna, Tarnai Tamás (szerk.) (1998): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Publikációk, 1999.

Barta Károly, Tarnai Tamás (1999): Földtani kutatás a Ny-Mecsekben, a Szuadó-völgyben – SZKBE, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (1999): Karstmorphological Research In The Mecsek Mountains, South Hungary. Acta Carsologica 28/1, 1. Ljubljana, 1999. pp. 13-25.

Barta Károly, Tarnai Tamás (szerk.) (1999): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Bózsó Zoltán (1999): A mecseki uránbányászat egy környezeti problémájának részletes vizsgálata - szakdolgozat, JATE, Szeged

Publikációk, 2000.

Barta Károly, Kurunczi Edina, Tarnai Tamás (szerk.) (2000): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2000): Karstmorphological research in the Mecsek Mountains (south Hungary). Kras i speleologia Tom. 10 (XIX). Katowice. pp. 121-134.

Gila Csaba (2000): Barlangjárat-jelleg vizsgálata vízfestéses eljárással a Nyugat-mecseki-karszton – szakdolgozat, JATE, Szeged

Publikációk, 2001.

Barta Károly, Ország János, Tarnai Tamás (2001): Jelentés a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Mecsekben elvégzett barlangkataszterező munkájáról 2001 – 1. jelentés, DDNPI, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (szerk.) (2001): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2001): A Szuadó-völgyi nyelők 2001. évi kutatási eredményei. Barlangkutatók Szakmai Találkozója. 2001. november 9-11. MKBT és BEBTE, Esztergom. pp. 60-63.

Publikációk, 2002.

Balatoni Anna Bianka (2002): Karsztforrások vízhozamának vizsgálata egy mecseki példán – diplomamunka, JATE, Szeged

Barta Károly, Gila Csaba, Ország János (2002): Jelentés a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Mecsekben elvégzett barlangkataszterező munkájáról 2002 – 2. jelentés, DDNPI, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2002): Beremendi-kristálybarlang állapotfelmérése – jelentés, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (szerk.) (2002): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2002): Nagyharsányi-kristálybarlang állapotfelmérése - jelentés, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2002): Szuadó-barlang állapotfelmérés – jelentés, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2002): Tettye-forrásbarlang kezelési terve – jelentés, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2002): Trió-barlang állapotfelmérése – jelentés, Szeged

Szőke Emília (szerk.) (2002): Cholnoky pályázat – SZKBE, Szeged

Publikációk, 2003.

Barta Károly, Tarnai Tamás (szerk.) (2003): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Szeged

Barta Károly, Tarnai Tamás (2003): Trió-barlang kezelési terve – jelentés, Szeged

Ország János (2003): A Mecsek- és a Villányi-hegység barlangkataszterének eredményei – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Debrecen

Ország János (2003): A Mecsek- és a Villányi-hegység barlangkataszterének eredményei – Mecsek Egyesület évkönyve, Pécs, pp. 310-314.

Ország János (2003): Az Abaligeti-barlang és a felszín kapcsolatának vizsgálata – diplomamunka, JATE, Szeged

Ország János (2003): Jelentés a Villányi-hegységben található barlangok bejárati koordinátáinak GPS-szel történő beméréséről – 1. jelentés, DDNPI, Szeged

Ország János (2003): Jelentés a Mecsek-hegységben található barlangok bejárati koordinátáinak GPS-szel történő beméréséről – 2. jelentés, DDNPI, Szeged

Ország János, Szőke Emília, Tarnai Tamás (2003): Az Orfűi Vízfő-forrásbarlang idegenforgalmi szempontú állapotfelmérése – kézirat, Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, pp. 2.

Szőke Emília (2003): Adatok az Orfűi Vízfő-forrásbarlang idegenforgalmi hasznosításának kérdéseihez – Karsztfejlődés XI., Szombathely, pp. 381-390.

Szőke Emília (2003): A környezet-érzékeny karsztok szennyezettség-vizsgálata az Aggteleki karszt példáján – diplomamunka, JATE, Szeged

Szőke Emília (szerk.) (2003): A Vízfő-forrásbarlang és környezete és a hozzá kapcsolódó természeti, ipari és kultúrtörténeti értékek idegenforgalmi célú bemutatásához - DDRGI-KHT, SZKBE, MEBO, Pécs

Szőke Emília (szerk.) (2003): Cholnoky pályázat – SZKBE, Szeged

Szőke Emília (2003): Karsztvízvizsgálatok hazai karsztterületeken különös tekintettel a fémszennyezésre - TDK dolgozat, JATE, Szeged

Szőke Emília (2003): Környezetérzékeny karsztok szennyezettség-vizsgálata az Aggteleki karszt és a Baradla-barlang példáján – Mecsek Egyesület évkönyve, Pécs, pp. 293-301.

Szőke Emília, Keveiné Bárány Ilona (2003): Karsztvíz vizsgálatok az Aggteleki karszton, különös tekintettel a nehézfém-szennyezésre – Karsztfejlődés VIII., Szombathely, pp. 173-183.

Publikációk, 2004.

Kopasz Imre (2004): A mecseki Trió-barlang földtani, hidrológiai, morfológiai és genetikai feldolgozása, különös tekintettel a barlang értékeire és azok oktatásban történő hasznosítási lehetőségeire – szakdolgozat, ELTE, Budapest

Ország János, Szőke Emília (2004): Jelentés a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Mecsekben végzett barlangkataszterező munkájáról 2003 - 2004 – 3. jelentés, DDNPI, Szeged

Ország János, Szőke Emília (2004): Jelentés a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Mecsekben végzett barlangkataszterező munkájáról 2004. – 4. jelentés, DDNPI, Szeged

Szőke Emília (szerk.) (2004): Cholnoky pályázat – SZKBE, Szeged

Szőke Emília (szerk.) (2004): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Vincze Mariann (2004): A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület környezetvédelmi nevelés programja, Pécs

Publikációk, 2005.

Bauer Márton (2005): A mecseki Trió-barlang jellemzése – dolgozat, Corvin Mátyás Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium, Budapest

Dezső József, Ország János (2005): Karsztmorfológiai vizsgálatok – BAF kutatási jelentés, Pécs

Nagy Menyhért Péter (2005): A Duna-Dráva Nemzeti Park Karsztterületei – évfolyamdolgozat, PTE, Pécs

Siklósy Zoltán, Demény Attila, Torsten W. Vennemann, Leél-Őssy Szabolcs, Jan Kramers (2005): A mecseki Trió-barlang képződményeinek paleoklimatológiai vizsgálata, geokémiai vizsgálatok cseppköveken – poszter, MTA GKKL, Budapest

Szőke Emília (szerk.) (2005): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Szőke Emília (2005): Kutatási beszámoló az Aggteleki Nemzeti Park területén végzett tudományos kutatásokról a 2004-es évben , Szeged

Tóth Judit (2005): Földtani tanösvények és tanulmányutak általános- és középiskolások számára a Mecsek-hegységben – diplomamunka, JATE, Szeged

Publikációk, 2006.

Bauer Márton (2006): A Szuadó-barlang új járatszakasza – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Szeged

Domina Eszter (2006): Adatok néhány hazai barlang rákfaunájának vizsgálatához - előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Szeged

Ország János (2006): A Magyar Barlangi Mentőszolgálat bemutatása – előadás, Pécs

Ország János (2006): A Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-Magyarországi Területi Egységének bemutatása – előadás, Pécs

Ország János,Szőke Emília (2006): A mecseki Rumba-barlang víznyomjelzéses vizsgálata – Karsztfejlődés XI., Szombathely, pp. 275-286.

Zoltan Siklosy, Attila Demeny, Torsten W. Vennemann, Jan Kramers and Szabolcs Leel-Ossy (2006): Stable isotope compositions of speleothems from Hungary: climate conditions and local variations – poster, Holivar, London

Simoncsics Gábor, Ország János (2006): Antropogén eredetű cseppkövek vizsgálata Bátaapátiban – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Szeged

Szőke Emília (szerk.) (2006): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Szőke Emília, Tarnai Tamás (2006): A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület rövid története és bemutatása – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Szeged

Szőke Emília (szerk.) (2006): Cholnoky pályázat – SZKBE, Pécs

Szőke Emília (szerk.) (2006): Cholnoky pályázat II. – SZKBE, Pécs

Publikációk, 2007.

Domina Eszter (2007): Kapcsolatépítés Horvátországban – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Jósvafő

Koltai Gabriella, Ország János, Szőke Emília, Tarnai Tamás (2007): A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület bemutatása – angol nyelvű prezentáció, Zágráb

Ország János, Tarnai Tamás (2007): A Gilisztás-barlang – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Jósvafő

Szőke Emília (2007): Mecsek gyöngyszemei, Mecsek Háza – konferencia előadás, Orfű

Szőke Emília (szerk.) (2007): Kutatási Jelentés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság területén - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Szőke Emília (szerk.) (2007): Cholnoky pályázat – SZKBE, Pécs

Szőke Emília, Tarnai Tamás (2007): Felépült a Mecsek Háza – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Jósvafő

Ország János (2007): Kapcsolatépítés Horvátországban – cikk

Publikációk, 2008.

Ország János (szerk.) (2008): 2007. évi kutatási beszámoló - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Orfű

Szőke Emília (szerk.) (2008): Cholnoky pályázat – Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Ország János (2008): Gilisztás-barlang állapotfelmérés és fotódokumentáció - Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából, Orfű

Ország János (2008): Szuadó-barlang állapotfelmérés és fotódokumentáció - Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából, Orfű

Hegyisport és Turista Magazin

Publikációk, 2009.

Szőke Emília (szerk.) (2009): Cholnoky pályázat – Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Ország János (2009): 2008. évi kutatási beszámoló - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Orfű

Kopasz Imre, Majer-Vass Laura (2009): 2009. évi kutatási beszámoló - Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Orfű

Ország János (2009): A Szuadó-völgyi barlangok kutatása – előadás, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Barlangász Klub, Pécs

Majer-Vass Laura (2009): Kalandos barlangtúrák a Mecsekben – előadás, Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Barlangász Klub, Pécs

Koltai Gabriella, Ország János (2009): Radontranszport vizsgálatok a Nyugat-Mecsek karszt területén – előadás, Karsztfejlődés konferencia XII., Szombathely

Koltai Gabriella (2009): Radontranszport vizsgálatok a Nyugat-Mecsek karszt területén – diplomadolgozat, SZTE, Szeged

Publikációk, 2010.

Szőke Emília (szerk.) (2010): Cholnoky pályázat – Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Pécs

Ország János (2010): Szakértői vélemény a tervezett orfűi kerékpárút 3. szakaszának nyomvonalához, Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Orfű

Csépe Zoltán (2010): Vezeték nélküli szenzorhálózatok alkalmazása barlangokban – előadás, Barlangkutatók Szakmai Találkozója, Esztergom


Csépe Zoltán (2010): Hőmérsékletmérés a Trió-barlangban – előadás, TÁMOP 4.2.2 "Szenzorhálózat alapú adatgyűjtés és információfeldolgozás" című projekt által szervezett workshop, SZTE, Szeged

Gabriella Koltai, János Ország, Zoltán Tegzes, Ilona Bárány-Kevei (2010): Comprehensive Radon Concentration Measurements in Caves Located in the Area of Mecsek Mountains, Hungary (Acta Carsologica 39.3 (2010) 512-522)

Gabriella Koltai, János Ország, Zoltán Tegzes, Ilona Bárány-Kevei (2010): Radontransport Measurements in Mecsek Mountains (Karst Development 1.1 (2010) 18-30)

Publikációk, 2011.

Ország János (szerk.) (2011): 2010. évi kutatási beszámoló – Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, Orfű

Dezső József, Ország János, Leél-Őssy Szabolcs, Zalán Béla (2011): Az Abaligeti-barlang kitöltésviszonyai – Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar, Pécs

 

Mecsek Háza

Mecseki Csoda

OPTE