SZKBE logo
banner

Feltáró és tudományos kutatás

Hazai Feltáró és Tudományos Kutatás Program (HFTKP)

Ezen programunk a már hagyományosnak mondható tevékenységünkre, a nyugat-mecseki Vízfõ-karsztforrás mögött húzódó barlangrendszernek a feltárására épül, illetve az egyéb hazai kutatási tevékenységeinket is magában foglalja.

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület, illetve elõdje, a JATE Barlangkutató Csoport kezdetben feltáró barlangkutatással foglalkozott, melyet napjainkig is az egyik fõ tevékenységünknek tekintünk. Kutatásaink célja a Nyugat-Mecsek legnagyobb forrásához, a Vízfõ-forráshoz tartozó mintegy 5-6 km hosszúságú barlangrendszer feltárása. Morfogenetikai vizsgálatok alapján jelöltük ki azokat a víznyelõket, amelyek feltehetõen legalkalmasabbak arra, hogy rajtuk keresztül bejussunk az eddig még feltáratlan barlangrendszerbe.

Az orfûi Vízfõ-forrásbarlang (kataszteri száma: 4120-3) mögött egy 5-6 km hosszúságú aktív barlangjáratot feltételezünk. Mivel a forrás felõl egy nagyméretû szifon miatt jelenleg nem lehetséges a bejutás, ezért a víznyelõk felõl közelítve próbáljuk feltárni azt. Feltáró kutatómunkánk legfontosabb színterei a Szuadó-völgyben található Szuadó-barlang (kataszteri száma: 4120-69), Gilisztás-barlang (kataszteri száma: 4120-70), Trió-barlang (kataszteri száma: 4120-71), a Pécs - Abaliget közötti mûút mellett nyíló Rumba-barlang (kataszteri száma: 4120-92) és a forrástól ÉK-re található Jószerencsét-aknabarlang (kataszteri száma: 4120-97).

A feltáró kutatómunka mellett különböző szakterületeken tudományos vizsgálatokat is folytatunk, amelyek nem csak a Vízfő-forrásbarlang vízgyűjtőjére korlátozódnak, hanem sokszor a teljes mecseki karsztot, vagy más magyarországi karsztterületeket, barlangokat is vizsgálnak. Fontosnak tartjuk továbbá a karsztok és a barlangok védelmét. Nem csak megismerni szeretnénk a felszín alatti világot, hanem megóvni is. Ennek érdekében kapcsolódtunk be a KÖM TVH Barlangtani Osztályán végzett országos közhiteles barlangnyilvántartást végző munkába, amelynek során GPS-el bemértük a Mecsek és a Villányi-hegység barlangjainak bejáratait. Számos barlang állapotfelmérését és térképezését végeztük el. Részt vettünk továbbá a Vízfő-forrás vízbázisvédelmi vizsgálatában is. Több barlang bejáratát zártuk le barlangvédelmi és balesetvédelmi okból.

Havi rendszerességgel tartunk kutatóhétvégéket, valamint évente egyszer kéthetes nyári tábort szervezünk a Szuadó-völgybe. A kutatásaink bázisa a 2007-ben épült orfűi Mecsek Háza, valamint a frissen felújított Esőbeálló. A kutatóhétvégék időpontjai megtalálhatók a programok menüpont alatt. A barlangászat vagy a barlangkutatás iránt érdeklődőket szeretettel várjuk ezeken a napokon.

Egyesületünkben több geográfus, biológus, informatikus és tanár tevékenykedik, ez széles palettát nyújt a szpeleológia iránt érdeklõdõk számára. Fontos részét képezi programunknak a diákok támogatása. Az elmúlt évek alatt számos alkalommal nyújtottunk segítséget TDK dolgozatok, diploma dolgozatok, egyéb dolgozatok és publikációk létrejöttében. Ezek az eredmények megtalálhatók az egyesület könyvtárában.

Mecsek Háza

Mecseki Csoda

OPTE