SZKBE logo
banner

Történetünk

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület története 1993 őszére nyúlik vissza, amikor három harmadéves földrajz szakos egyetemi hallgató (Barta Károly, Tamási Györgyi és Tarnai Tamás) barlangi túrázásokkal egybekötött szakmai ismeretszerző látogatást szervezett a Mecsekbe. Terepbejárásukat egyetemi tanulmányaik, szakirodalmi ismereteik, egyetemi oktatóik ajánlásai, Jakucs László intelmei, valamint a Mecsek Egyesület Barlangkutató Osztályának vezetője, Vass Béla tanácsai alapján tervezték meg.

A Szuadó-völgyben tett látogatásuk után Barta Károly és Tarnai Tamás elhatározták, hogy megpróbálják feltárni a Vízfő-forrás mögött húzódó, feltételezhetően legalább 5-6 km hosszúságú barlangrendszert. 1994 tavaszán és nyarán Barta Károly távollétében Tarnai Tamás több terepbejáráson figyelte meg a Szuadó-völgyi nyelők működését. A konkrét kutatótevékenység Barta Károly angliai ösztöndíjának befejezését követően 1994 októberében kezdődött meg. 1994 novemberében a két fiatal kutató egy hatfős társaságból álló kis kutatócsapattal megkezdte a Szuadó-nyelő bontását, s már az első évben jelentős eredményeket ért el a Szuadó-barlang felső szakaszainak feltárásával. A kezdeti hatfős csapat a későbbiekben jelentősen kibővült, a lelkesedéssel végzett barlangkutató munkára sokan csatlakoztak hozzájuk. Az újabb sikeres feltárások érdekében megrendezték az első nyári kutatótábort, amelyben két hét alatt (1995. augusztus 6-18. között) 35 fő vett részt. Ebben a nyári táborban alakultak ki azok a szokások (műszakbeosztások, közös étkezések, köszöntések, stb.), amelyek ma is jellemzik az SZKBE barlangkutatóit, és segítenek a közös nyelv, a közös identitás fenntartásában.

Az első nyári tábort követően a feltárt Szuadó-barlang védelme, a kutatás folytatása és hatékonyabbá tétele, a szervezett kutatótáborok zökkenőmentes lebonyolítása, az új tagok megnyerésének és integrálásának nehézségei megteremtették azt az igényt, hogy a néhány földrajz szakos hallgatóból álló baráti-szakmai társaság szervezett keretek között folytassa tevékenységét. Mivel a kutatásban részt vevők a szegedi József Attila Tudományegyetem hallgatói voltak, kihasználva az egyetem nyújtotta előnyöket, 1995. október 3-án megalakították a József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportot (JATE BCS). A JATE BCS tagjai elsősorban az egyetem földrajz és geográfus szakos hallgatói voltak.

Később a feladatok gyarapodása, az intenzív kutatások miatt fokozottan jelentkező anyagi gondok, a tagság folyamatos szétszéledése (újabb és újabb végzős egyetemi hallgatók), a szervezeti keretek bővülése, valamint a hatékonyabb működés és pályázati munka megkövetelte, hogy a JATE BCS megújult formában működjön. Tarnai Tamás 1996-ban megfogalmazott javaslatára és kérésére a tagság hosszas megfontolást és egyeztetést követően eldöntötte, hogy a JATE BCS alakuljon egyesületté, így 1997. szeptember 10-én az alapító közgyűlés kimondta a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület (SZKBE) megalakulását. Az egyesületet a Csongrád Megyei Bíróság 1998. január 26-i dátummal nyilvántartásba vette természet- és környezetvédelmi tevékenységet végző társadalmi szervezetként.

Mindeközben a Szuadó-völgyben 1996-ban megkezdődött a Gilisztás-barlang kutatása és feltárása. Ezt követte 1998-ban a Trió-barlang felfedezése. Minden évben megrendeztük a nyári nagy kutatótáborokat, melyek két hetesek voltak, és a Szuadó-völgyben zajlottak. Ezeket a táborokat a mai napig megszervezzük, akárcsak az évközi rövidebb kutatóhétvégéket.

1998-tól elindult a Természet- és Környezetvédelmi Nevelés Program közép- és általános iskolás korú gyermekek számára, ami 1999-ben kibővült a hátrányos helyzetű gyermekek számára szervezett programokkal.

2000. április 3-tól a Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület közhasznú társadalmi szervezetté vált, majd 2002. január 31-én kiemelten közhasznú státuszt kapott.

2000 és 2003 között szerződéses munka alapján az egyesület elvégezte a mecseki és a villányi barlangok kataszterezését az országos közhiteles barlangnyilvántartás számára.

2001-től szervezett oktatás indult a barlangászat iránt érdeklődők számára, a biztonságos barlangjárás, a barlangi balesetek megelőzése, valamint a felkészült barlangász utánpótlás biztosítása érdekében. 2002-ben a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-Magyarországi Területi Egységének létrejöttében meghatározó szerepet töltött be az SZKBE, hiszen az egyesület vezetése kezdeményezte annak megalapítását.

2003 szeptemberében az egyesület irodát létesített Orfűn. Ezzel a korábbi szegedi iroda megszűnt, és az egyesületi tevékenység fókusza még inkább a kutatási területre, a Mecsekre összpontosult. Ugyanebben az évben az SZKBE barlanghasznosítási engedélyt kapott a Trió- és Szuadó-barlangokra, amivel elindította az overallos barlangtúráztatást a Mecsekben. Bővült a szolgáltatások palettája is: erdei iskola, felszín alatti földrajzóra, felszíni túrák szervezése színesítette a tevékenységek palettáját.

Az egyesület szervezésében, Szőke Emília irányításával, 2006. november 10-12. között az egyesület megszervezte a Barlangkutatók Országos Szakmai Találkozóját Szegeden, amely az egyik legsikeresebb szakmai találkozóként írta be magát a hazai szpeleológia történetébe.

2007-ben megépült a Mecsek Háza, a barlangi turizmus központja, geológiai bemutatóhely a ROP.1.1 pályázat segítségével. A kutatóház színteréül szolgál az egyesületi barlangkutatásnak, kiindulópontja az egyesület által szervezett overallos barlangi túráztatásnak, támogatja a Magyar Barlangi Mentőszolgálat Dél-magyarországi Területi Egységének a munkáját, turisztikai központ, pihenőhely és menedékház. Üzemeltetése nagy felelősséget és anyagi terhet ró az egyesületre, ugyanakkor lehetőséget is biztosít céljai teljesítéséhez.

2010. május 20-22. között az SZKBE a mecseki barlangkutató csoportok támogatásával megszervezte Orfűn az 54. Barlangnapot.

A Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület aktív, tagdíjat fizető tagjainak száma 60-90 fő között változik, míg az egyesülettel kapcsolatban álló, közreműködő személyek száma a 200 főt is meghaladja. A feltáró és tudományos kutatás - mint fő tevékenység - mellett számos területen vállalunk feladatokat, úgy mint környezeti nevelés, oktatás, sportbarlangászat.

Mecsek Háza

Mecseki Csoda

OPTE