SZKBE logo
banner

Kincsünk, a víz - Hátrányos helyzetű gyermekek környezeti nevelése

Célunk a fiatalok figyelmének felhívása a felszíni és felszín alatti vizeink védelmére. Célcsoportunk a 13-18 éves korosztály, elsősorban hátrányos helyzetű gyermekek, a célcsoport nagyságát 100-120 főre becsüljük.

A projekt két fő helyszínen valósul meg: Szeged és Orfű, mindkét helyszín szorosan kötődik a Szegedi Karszt – és Barlangkutató Egyesület működéséhez, és kiválóan alkalmas a célul kitűzött program megvalósítására és az üzenet közvetítésére.

A projekt szakmai programja

A projekt megvalósítása 2014.07.01 és 2014.08.30. között zajlott. A szemléletformáló oktatás minden esetben két napot vesz igénybe; a nevezett időszakban terveink szerint 6-8 alkalommal kerül megrendezésre, alkalmanként 10-15 fő részvételével.

A program két helyszínen zajlik, Szegeden, illetve Orfűn; utóbbi esetben a célcsoport igényeinek megfelelően, bentlakással.

A kétnapos program során a felszíni és felszín alatti vizek bemutatása és vizsgálata, vízminőségi értékelések kerülnek a középpontba. A programok jellege interaktív, saját tapasztalásra épülő. A gyerekek egy rövid szemléltető előadás keretébe megismerkedhetnek az adott felszíni vagy felszín alatti vízfolyás /tó kialakulásával, történetével, történelmi jelentőségével, vízminőségével, a védelem és monitoring fontosságával stb., majd közös mintavételezés és a minták laboratóriumi kiértékelése (pH, nehézfém tartalom, üledékek, vezetőképesség stb.) következik.

A méréseket követően a gyermekekkel közösen összegezzük az eredményeket, vizsgálati naplót készítünk, melyet a későbbiekben is lapozgathatnak, illetve ennek mintájára akár önállóan is kisebb méréseket végezhetnek. A naplók készítése közben megpróbáljuk a gyermekekkel közösen megfogalmazni a vizek védelmének főbb alapelveit, ötletbörze formájában összegyűjtjük a fenntartható vízhasználattal kapcsolatos gondolataikat, ismereteiket; megpróbálunk irányt és mintát mutatni nekik a vizeink védelme érdekében.

A projekt eredményei

A program eredeti terveink szerint 2014 júniusában indult volna, az elnyert támogatás 2013 decemberi folyósítása azonban lehetővé tette a projekt megkezdését már 2014. januárjában.

A projekt megvalósításának első szakasza (2014. január-március) az előkészítés volt, ennek során megkerestük és szerződést kötöttünk a projektet lebonyolító környezeti neveléssel foglalkozó szervezetekkel, együtt kiválasztottuk a workshopok pontos helyszínét, kialakítottuk az előzetes ütemtervet.

Az előkészítő szakaszt, a projekt második lépéseként a megvalósítás követte. A program megvalósítása 2014. április és május hónapokban történt. A program megvalósításának két helyszíne Orfű, illetve Szeged voltak.

Orfűn két alkalommal (2014. 04. 12-13, illetve 26-27) 2-2 workshop került megrendezésre a célcsoport igényeinek megfelelően párhuzamosan, közös időpontban. A workshopok a 12-13-i hétvégén 17-17 fővel, a 26-27-i hétvégén 20-20 fő részvételével, külön oktatókkal, eltérő programmal (tervezett szakmai program első napi programjával kezdett az egyik, második napi programjával kezdett a másik csoport) párhuzamosan futottak.

A kétnapos program során a felszíni és felszín alatti vizek bemutatása és vizsgálata, vízminőségi értékelések kerültek a középpontba. A programok jellege interaktív, saját tapasztalásra épülő. A gyerekek egy rövid szemléltető előadás keretében megismerkedtek az adott felszíni vagy felszín alatti vízfolyás /tó kialakulásával, történetével, történelmi jelentőségével, vízminőségével, a védelem és monitoring fontosságával stb., majd közös mintavételezés és a minták laboratóriumi kiértékelése (pH, nehézfém tartalom, üledékek, vezetőképesség stb.) következett. Emellett az orfűi programot színesítette egy kalandos barlangtúra a kiépítetlen Trió-barlangba.

Szegeden szintén 4 db két napos workshop került megrendezésre, az alábbi időpontokban:

  • 2014.04. 04-05.
  • 2014.04. 11-12.
  • 2014.04. 25-26.
  • 2014.05. 09-10.

Ezen a helyszínen összesen 60 gyermeknek mutattuk be a Szegedi felszíni és felszín alatti vizek földrajzi, földtani és geokémiai jellemzőit. A csoportok elsajátíthatták a terepi mintavétel technikáját, hiszem minden egyes állóvíznél, illetve vízfolyásnál vízmintát vettünk, melyet a program második napján a Szegedi Tudományegyetem Ásványtani, Geokémiai és Kőzettani Tanszékének laboratóriumában vizsgáltunk.

A program végére a résztvevő gyermekek megismerték a felszíni és felszín alatti vizek kialakulását, jellegzetességeit, pusztulásának okait, védelmének fontosságát, valamint tapasztalatot szerezhettek különböző laboratóriumi eljárások kivitelezésében.

A program megvalósulását követően harmadik szakaszként elkezdtük a projekt lezárását, ennek során megtörtént a számlák kiegyenlítése, a jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, foto dokumentációk összegyűjtése, valamint az oktatók tapasztalatcseréje.

Képeink az orfűi programról itt, a szegedi programról itt érhetők el.


Környezetvédelmi nevelés

Környezetvédelmi Nevelés Program Hátrányos Helyzetű Gyermekek Számára (TKNP HHGYSZ)

A program alapvető célja az állami gondoskodásban élő gyermekek hazánk természeti és környezeti értékeinek megismertetésére, tiszteletben tartására és védelmére való nevelése. A program keretében megvalósított táborokban a természetközeli szemléletmód kialakítása mellett a közösségformálás is fontos szerepet kap.

Környezetvédelmi Nevelés Program Közép- és Általános Iskolások Számára (TKNP KÁISZ)

A közép- és általános iskolások számára meghirdetett programunk során a gyermekek, mint a jövő generáció környezeti nevelésével, illetve a gyermekek szüleinek bevonásával hazánk lakosságának környezeti szemléletének átalakítását, formálását tűztük ki célul. A környezetnevelő táboroztatás mellett előadások, illetve egyéb programok szervezésével erősítjük tevékenységünk hatékonyságát.

Az évek folyamán a tudományos és feltáró kutatások mellett szükségét éreztük, hogy ismereteinket, tudásunkat, valamint a környezet- és természetvédelem iránti elkötelezettségünket, elhivatottságunkat megosszuk a társadalom mind szélesebb rétegével, de főleg a fiatalokkal. Ezért 1998 tavaszán elindítottuk a Természet- és Környezetvédelmi Nevelési Programunkat; kezdetben általános és középiskolás diákok számára, később (1999 nyarától) hátrányos helyzetű (fogyatékos és állami gondoskodásban élő) gyermekek számára is. Az utóbbiba – a minél magasabb szakmai színvonal érdekében – bevontuk a Veszélyeztetett Magyar Fiatalságért Alapítványt (VEMAFA) is. A Természet- és Környezetvédelmi Nevelési Programjaink beindításával és mind intenzívebb folytatásával tevékenységünk körében egyre szélesebb teret kapott és kap az ismeretterjesztő és oktató tevékenység. Számos barlangi és felszíni túrát, nyári tábort és diavetítésekkel egybekötött előadást szerveztünk otthonok lakóinak és iskolák tanulóinak egyaránt.

Erdei iskola

2005 tavaszától egyesületünk erdei iskoláztatás programot indított el, mely az országban egyedülálló karsztos-barlangos elfoglaltságot biztosít a gyerekeknek öt napon keresztül. A szállást és étkezést az orfűi Tekeresi lovas panzió biztosítja.

Mecsek Háza

Mecseki Csoda

OPTE